Články z roku 2023

01.12.2023

Slovenská verzia licencií Creative commons 4.0 Deeds bola sprístupnená.

21.11.2023

Po takmer piatich rokoch od poslednej legislatívnej zmeny v oblasti INSPIRE bola po dlhom procese prijatá a zverejnená novela INSPIRE Nariadenia pre interoperabilitu č. 2023/2431

31.10.2023

Nasadenie produkčnej prevádzky nového Národného geoportálu

31.08.2023

Česká informačná agentúra životného prostredia organizuje v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia ČR, Ministerstvom životného prostredia SR, Univerzitou Karlovou a Ministerstvom dopravy ČR konferenciu…

30.08.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky iniciovalo proces validácie INSPIRE priestorových údajov a súvisiacich služieb.

21.06.2023

Identifikátory sú ako rodné čísla a zohrávajú dôležitú úlohu pri systematickom sprístupňovaní a využívaní priestorových údajov i metaúdajov, ktoré ich popisujú.

29.05.2023

Vo väzbe na legislatívne požiadavky ako aj očakávania aplikačnej praxe, sprístupní Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky novú verziu Informačného systému Registra priestorových informácií.

14.05.2023

Vo väzbe na aktivity potreby zjednotenia sprístupňovania priestorových údajov prostredníctvom legislatívnych iniciatív INSPIRE a Open Data (High value datasets) pripravila Európska komisia návrh mandátu pre aktivitu 2.5…

30.04.2023

Po pätnástich rokoch prevádzky websídla inspire.gov.sk, sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky jeho novú druhú verziu. Veríme, že aj táto modernizovaná forma zdieľania informácií napomôže…

19.04.2023

V súvislosti so zabezpečením legislatívnych požiadaviek v oblasti INSPIRE monitoringu a podávania správ sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na konzultáciu návrh SK INSPIRE Country Fiche a…

17.03.2023

Krátka, no zaujímavá štúdia adresujúca aktuálne geopriestorové trendy vo väzbe na Open Data iniciatívu a komunitu (data.europa.eu).

31.01.2023

Začiatkom roku 2023 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené nové Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa stanovuje zoznam konkrétnych súborov údajov s vysokou hodnotou a podmienky ich uverejňovania a opakovaného…

31.01.2023

Dňa 30.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 25.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Prehľad & perspektívy”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

27.01.2023

Dňa 29.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 24.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “PostGis II & R štatistika”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

21.01.2023

Záznam z druhého spoločného rokovania KR a ES NIPI v roku 2022, ktoré sa konalo 06.12.2022

20.01.2023

Dňa 28.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 23.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Vizualizácie II & komunikácia”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

19.01.2023

Dňa 23.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 22.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Python”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

18.01.2023

Dňa 22.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 21.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “INSPIRE & OSM”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

15.01.2023

Dňa 21.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 20.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “INSPIRE & Samospráva”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

14.01.2023

Dňa 16.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 19.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Linkované geo údaje”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

13.01.2023

Dňa 14.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 18.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “WebGIS”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

12.01.2023

Dňa 12.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 17.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Webová prístupnosť”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

11.01.2023

Dňa 15.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 8.INSPIRE ESPUS workshop zameraný na témy "INSPIRE Monitoring & budúcnosť". Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

10.01.2023

Dňa 08.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 7.INSPIRE ESPUS workshop zameraný na tému "Tatranský workshop 2022”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

08.01.2023

Dňa 29.11.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 6.INSPIRE ESPUS workshop zameraný na témy "Harmonizované zdieľanie & GIS bez GISu”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.


Zobraziť