Aktuality

Najnovšie aktuality
22.02.2024

Výstupy z druhého spoločného rokovania KR a ES NIPI v roku 2023, ktoré sa konalo 13.12.2023

29.01.2024

Zlepšovanie funkcionality Národného geoportálu v dopytovaní obsahu máp.

12.01.2024

Zaujímavý príspevok od autorky Renáty Ďuračiovej zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, zameraný na problematiku porovnávania podobností a odlišností identických objektov z dvoch zdrojov údajov. Príspevok môže napomôcť pri zvyšovaní kvality údajov, či prepájaní údajov z viacerých údajových zdrojov.

27.12.2023

Sú už taktiež sprístupnené pre záujemcov o témy GIS, SDI, územné plánovanie, DPZ, klimatické zmeny, budovanie partnerstiev a mnohé ďalšie.

18.12.2023

sú dostupné vo forme videozáznamov

01.12.2023

Súbor materiálov k novinkám v oblasti geopriestorových trendov za rok 2023

27.11.2023

Aktualizovaný program konferencie EastGIS 2023

25.11.2023

Predbežný program premiérovo prvej spoločnej Copernicus a INSPIRE konferencie bol sprístupnený.

21.11.2023

Z dôvodu aktualizácie certifikátov môže v termíne 23.11.2023 medzi 20:00 - 22:00 dôjsť k výpadkom dostupnosti služieb Registra priestorových informácií.

14.11.2023

V termíne 20.11.2023 po 20:00 môže dôjsť k výpadkom dostupnosti služieb Registra priestorových informácií.


Zobraziť