Aktuality

Najnovšie aktuality

Z dôvodu migrácie informačného systému Registra priestorových informácií z verzie 1 na verziu 2 bude k termínu 31.05.2023 ukončená možnosť tvorby, importu, harvestingu a správy metaúdajov. Tieto budú zmigrované do nového systému, ktorého nasadenie je plánované po tomto termíne.

23.05.2023

V termíne 24-25.05.2023 môžu nastať výpadky dostupnosti INSPIRE Registry

09.05.2023

Z dôvodu mimoriadnej technickej odstávky služieb modulu IAM ÚPVS nebude možné prihlásenie do Registra priestorových informácií v termíne od 19. mája 2023 (piatok) v čase od 22.00 h do 21. mája (nedeľa) 2023 do 20.00 h. Za spôsobené obmedzenie sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

04.05.2023

Nový interaktívny atlas Európskej environmentálnej agentúry poskytujúci informácie o životnom prostredí a zdraví v mieste kde žijeme

20.04.2023

Obyvatelia Slovenska sa vďaka novým dátam môžu pozrieť na to, ako je ich obec či mesto ohrozené extrémnymi horúčavami, suchom alebo zrážkami.

20.02.2023

Medzirezortné pripomienkovacie konanie (MPK) k návrhu vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o obsahu a rozsahu územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch.

30.01.2023

Výstupy zo série INSPIRE ESPUS školení sú skompletizované a sprístupnené

23.12.2022

Pozývame Vás na dvadsiate piate INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Prehľad & perspektívy“.

22.12.2022

Pozývame Vás na dvadsiate štvrté INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "PostGis II. & R štatistika“.

22.12.2022

Pozývame Vás na dvadsiate tretie INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Vizualizácie II & komunikácia“.


Zobraziť