Aktuality

Najnovšie aktuality
30.08.2023

Výstupy z prvého spoločného rokovania KR a ES NIPI v roku 2023, ktoré sa konalo 24.05.2023

29.08.2023

Služby Registra priestorových informácií (RPI) sú opätovne dostupné.

22.08.2023

Z dôvodu aplikácie bezpečnostných opatrení zo strany NASES sú dočasne obmedzené možnosti tvorby a editácie metaúdajov v Registri priestorových informácií.

14.08.2023

V súvislosti s údržbovými aktivitami budú obmedzené služby INSPIRE registry, čo môže mať vplyv aj na časť funkcionality Registra priestorových informácií.

01.08.2023

Prehľad aktualít v oblasti priestorových dát a infraštruktúry - Júl 2023

31.07.2023

V súvislosti s prípravou nasadenia nového Geoportálu Európskej komisie došlo k obmedzeniu niektorých služieb.

03.07.2023

Momentálne evidujeme výpadok služieb INSPIRE registry.

30.06.2023

Čerstvo sprístupnená správa EC JRC poskytujúca bližšie informácie ku konceptu Európskych dátových priestorov.

31.05.2023

Z dôvodu migrácie informačného systému Registra priestorových informácií z verzie 1 na verziu 2 bude k termínu 31.05.2023 ukončená možnosť tvorby, importu, harvestingu a správy metaúdajov. Tieto budú zmigrované do nového systému, ktorého nasadenie je plánované po tomto termíne.

23.05.2023

V termíne 24-25.05.2023 môžu nastať výpadky dostupnosti INSPIRE Registry


Zobraziť