Aktuality

Najnovšie aktuality
29.04.2024

Priestorové rozloženie identifikovaných environmentálnych rizík.

27.03.2024

Európska komisia zverejnila výzvu na predkladanie návrhov na zavedenie Green Deal dátového priestoru (data space). Termín na predkladanie projektových zámerov je 29.05.2024.

22.03.2024

Prehľad administratívnych a územno technických hraníc reprezentujúcich priestorové rozdelenie Slovenskej republiky

05.03.2024

Úvodný webinár k príprave novej verzie štandardu GeoDCAT-AP 3.0.0

27.02.2024

Výstupy z druhého spoločného rokovania KR a ES NIPI v roku 2023, ktoré sa konalo 13.12.2023

29.01.2024

Zlepšovanie funkcionality Národného geoportálu v dopytovaní obsahu máp.

12.01.2024

Zaujímavý príspevok od autorky Renáty Ďuračiovej zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, zameraný na problematiku porovnávania podobností a odlišností identických objektov z dvoch zdrojov údajov. Príspevok môže napomôcť pri zvyšovaní kvality údajov, či prepájaní údajov z viacerých údajových zdrojov.

27.12.2023

Sú už taktiež sprístupnené pre záujemcov o témy GIS, SDI, územné plánovanie, DPZ, klimatické zmeny, budovanie partnerstiev a mnohé ďalšie.

18.12.2023

sú dostupné vo forme videozáznamov

01.12.2023

Súbor materiálov k novinkám v oblasti geopriestorových trendov za rok 2023


Zobraziť