Národný geoportál 2.0 v produkcii

NG, publikované 31.10.2023

Nasadenie produkčnej prevádzky nového Národného geoportálu

Nasadenie produkčnej prevádzky nového Národného geoportálu

Po takmer dekáde existencie pôvodného Národného geoportálu (NG), sprístupnilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  jeho novú verziu s cieľom podporiť používanie priestorových údajov sprístupnených prostredníctvom Národnej infraštruktúry pre priestorové informácie na Slovensku. Prepojením s Registrom priestorových informácií (RPI) prináša používateľom novú funkcionalitu a obsah. Táto integrácia postavená na otvorených štandardoch a rozhraniach umožňuje vyhľadávanie v metaúdajoch datasetov.  V prípade ich správne vyplneného popisu je možné priestorové údaje zobrazovať, dopytovať, prípadne ukladať ich obsah. Samozrejmosťou je responzivita ako aj možnosť využívať aj priestorové údaje tretích strán dostupné prostredníctvom štandardizovaných rozhraní (OGC WMS, WMTS, WFS). 

Na úvod prináša koncept pripravených mapových kompozícií, ktoré si môžu užívatelia upravovať podľa potrieb, prehľad datasetov z RPI, vrátane ich poskytovateľov. Ambíciou NG je podľa možností čo najviac zjednodušiť užívateľskú skúsenosť pri práci s priestorovými údajmi a do budúcna zlepšovať možnosti ich využívania.