Novela nariadenia pre Interoperabilitu

INSPIRE, publikované 21.11.2023

Po takmer piatich rokoch od poslednej legislatívnej zmeny v oblasti INSPIRE bola po dlhom procese prijatá a zverejnená novela INSPIRE Nariadenia pre interoperabilitu č. 2023/2431

Po takmer piatich rokoch od poslednej legislatívnej zmeny v oblasti INSPIRE bola po dlhom procese prijatá a zverejnená novela INSPIRE Nariadenia pre interoperabilitu č. 2023/2431

Predmetná novela zavádza tieto rozsiahle zmeny nariadenia s cieľom zjednodušiť a spružniť implementáciu v oblastiach:

  • Nahradenia pôvodného uvedenia číselníka a hodnôt enumerácie v texte Nariadenia odkazom na INSPIRE systém registrov, kde sú tieto hodnoty priebežne spravované, pod vedením expertnej skupiny Komisie INSPIRE (MIG); 
  • Objasnenia poskytovania hodnôt pre atribúty „voidable“ a tie atribúty, pre ktoré nemusí existovať žiadna hodnota; 
  • Mechanizmu podporujúcecho dodatočné (národné) súradnicové referenčné systémy pod správou MIG.

Odkaz na bilingválne znenie právneho predpisu