Publikácia SK verzie licencií Creative commons

INSPIRE, publikované 01.12.2023

Slovenská verzia licencií Creative commons 4.0 Deeds bola sprístupnená.

Slovenská verzia licencií Creative commons 4.0 Deeds bola sprístupnená.

Po dlhom a náročnom procese boli prostredníctvom websídla Creative commons sprístupnené CC licencie vo verzii 4.0, preložené i do slovenského jazyka. V súčasnosti sú sprístupnené ich “Deed” verzie, pričom verzie “legal code” sú ešte v procese revízie. Používatelia licencií preto môžu od dnešného dňa využívať nasledovné typy licencií:

Dosiahnutie tohto cieľa bolo podporené projektom ESPUS a poďakovanie patrí okrem iných i Jánovi Gondolovi.