GitLab

GitLab slúži ako kolaboratívny priestor na podporu implementácie INSPIRE v Slovenskej republike. 

Pre prácu v prostredí GitLab odporúčame Usmernenie pre podporu implementácie INSPIRE v SR.

V prípade, akýchkoľvek nejasností, prípadne máte námetov nás kontaktujte.