Nasadzovanie Registra priestorových informácií 2.0

INSPIRE, publikované 29.05.2023

Vo väzbe na legislatívne požiadavky ako aj očakávania aplikačnej praxe, sprístupní Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky novú verziu Informačného systému Registra priestorových informácií.

Vo väzbe na legislatívne požiadavky ako aj očakávania aplikačnej praxe, sprístupní Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky novú verziu Informačného systému Registra priestorových informácií.

Nová verzia RPI v súčasnosti dostupná na predprodukcii doplní postupnú mozaiku modernizácie INSPIRE websídiel ako druhé v poradí s cieľom posilniť podporu pre poskytovateľov priestorových údajov, služieb a po novom i aplikácií. Hlavným poslaním RPI zostáva podpora správy metaúdajov, INSPIRE monitoringu a vytvára podklad pre budúcu efektívnu správu ďalších registrov potrebných pre efektívne zdieľanie a využívanie digitálneho priestorového obsahu a funkcionality. 

Základné časti RPI 2.0

Verejná časť:

 • Články, aktuality, aktivity
 • Metaúdaje
 • Poskytovatelia
 • Štatistiky
 • Kontakty

Neverejná časť:

 • Nástroje

Základné charakteristiky RPI 2.0:

 • Podpora IDSK
 • Podpora OpenAPI
 • Responzívny dizajn
 • Prevádzka vo vládnom cloude
 • Vytvorené pod otvorenou licenciou
 • Podpora legislatívnych požiadaviek v oblasti INSPIRE, eGovernment a Open Data.

Nasadenie RPI 2.0 prebehne po 01.06.2023 z dôvodu zabezpečenia plynulého ukončenia pôvodnej verzie RPI 1 a migrácie relevantných informácií do novej verzie.

V rámci migrácie metaúdajov spravovaných v RPI 1 bude zabezpečená:

 • Úprava identifikátorov metazáznamov
 • Úprava kódovania záznamov pre súlad s Národným metaúdajovým profilom a TG 2.0
 • Validácia metaúdajov INSPIRE referenčným validátorom
 • Vypublikovanie validných metaúdajov na verejnú časť a do Národnej vyhľadávacej služby

Z uvedeného dôvodu môže v tomto období dôjsť k výpadkom jeho dostupnosti. Pre schválenie prístupov do nového RPI 2.0 budú všetky existujúce organizácie kontaktované správcom informačného systému.