inspire.gov.sk 2.0

INSPIRE, publikované 30.04.2023

Po pätnástich rokoch prevádzky websídla inspire.gov.sk, sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky jeho novú druhú verziu. Veríme, že aj táto modernizovaná forma zdieľania informácií napomôže pri harmonizovanom zdieľaní a využívaní priestorových informácií na Slovensku.

Po pätnástich rokoch prevádzky websídla inspire.gov.sk, sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky jeho novú druhú verziu. Veríme, že aj táto modernizovaná forma zdieľania informácií napomôže pri harmonizovanom zdieľaní a využívaní priestorových informácií na Slovensku.

Pôvodné web sídlo už technologicky, funkčne ako aj obsahovo nezodpovedalo požiadavkám súčasnosti. Nové sídlo je súčasťou širšieho ekosystému INSPIRE websídiel, ktorých cieľom bude posilniť podporu poskytovateľom a používateľom priestorových údajov. Prostredníctvom tohto webového sídla budú naďalej poskytované informácie o Národnej infraštruktúre priestorových informácií na Slovensku a INSPIRE v Európe.

Základné koncepty websídla:

  • Stránky
  • Články
  • Aktuality 
  • Udalosti

Základné charakteristiky websídla:

  • Podpora IDSK
  • Podpora OpenAPI
  • Prevádzka vo vládnom cloude
  • Vytvorené pod otvorenou licenciou

Stále bude čo zlepšovať, no veríme, že i s Vašou pomocou si tu časom každý niečo nájde.