Nariadenie pre súbory údajov s vysokou hodnotou

INSPIRE, publikované 31.01.2023

Začiatkom roku 2023 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené nové Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa stanovuje zoznam konkrétnych súborov údajov s vysokou hodnotou a podmienky ich uverejňovania a opakovaného použitia.

Začiatkom roku 2023 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené nové Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa stanovuje zoznam konkrétnych súborov údajov s vysokou hodnotou a podmienky ich uverejňovania a opakovaného použitia.

Toto Nariadenie bližšie špecifikuje tzv. datasety s vysokou hodnotou (High value datasets), ktoré boli definované v prílohe smernice Smernica Open Data. Tieto datasety sú rozdelené do 6 kategórií, v rámci ktorých sú výrazne zastúpené aj priestorové údaje a Slovensko by malo zabezpečiť ich identifikáciu a sprístupnenie pod Open data licenciou do termínu 09.06.2024. Prvý reporting Európskej komisii bude potrebné zabezpečiť do termínu 10.02.2025. Gestorom Smernice Open Data a Nariadenia je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Viac informácií