Články

Najnovšie články
30.04.2024

Finálna verzia správy hodnotiacej implementáciu INSPIRE na Slovensku za rok 2023 bola sprístupnená

26.04.2024

Prehľad štandardizačných aktivít Open Geospatial Consortium

28.03.2024

V súvislosti so zabezpečením legislatívnych požiadaviek v oblasti INSPIRE monitoringu a podávania správ sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na konzultáciu návrh SK INSPIRE Country Fiche a…

05.03.2024

Európska komisia sprístupnila konzultáciu k iniciatíve GreenData4All - aktualizované pravidlá týkajúce sa geopriestorových environmentálnych údajov a prístupu k informáciám o životnom prostredí s termínom do 25.03.2024.

29.02.2024

V rámci posledného zasadnutia INSPIRE MIG-T 23.03.2023 boli predstavené prvé výsledky INSPIRE monitoringu infraštruktúr priestorových informácií v Európe.

28.02.2024

Vo väzbe na zlepšovanie infraštruktúry priestorových informácií sprístupňuje MŽP SR prostredníctvom Národného geoportálu službu monitoringu dostupnosti datasetov.

31.01.2024

Koncom roku 2023 prebehol po prvý krát proces kontroly a zlepšovania prepojení INSPIRE metaúdajov a služieb priestorových údajov.

22.12.2023

Ďakujeme všetkým účastníkom a podporovateľom tohto podujatia, ktoré sa uskutočnilo v termíne 29-30.11.2023 vo Hvezdárni a planetáriu Brno. Aj vďaka Vám sa tento ročník stal dôležitým miestom výmeny informácií a…

01.12.2023

Slovenská verzia licencií Creative commons 4.0 Deeds bola sprístupnená.

21.11.2023

Po takmer piatich rokoch od poslednej legislatívnej zmeny v oblasti INSPIRE bola po dlhom procese prijatá a zverejnená novela INSPIRE Nariadenia pre interoperabilitu č. 2023/2431


Zobraziť