Články

Najnovšie články
31.01.2024

Koncom roku 2023 prebehol po prvý krát proces kontroly a zlepšovania prepojení INSPIRE metaúdajov a služieb priestorových údajov.

22.12.2023

Ďakujeme všetkým účastníkom a podporovateľom tohto podujatia, ktoré sa uskutočnilo v termíne 29-30.11.2023 vo Hvezdárni a planetáriu Brno. Aj vďaka Vám sa tento ročník stal dôležitým miestom výmeny informácií a…

01.12.2023

Slovenská verzia licencií Creative commons 4.0 Deeds bola sprístupnená.

21.11.2023

Po takmer piatich rokoch od poslednej legislatívnej zmeny v oblasti INSPIRE bola po dlhom procese prijatá a zverejnená novela INSPIRE Nariadenia pre interoperabilitu č. 2023/2431

31.10.2023

Nasadenie produkčnej prevádzky nového Národného geoportálu

31.08.2023

Česká informačná agentúra životného prostredia organizuje v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia ČR, Ministerstvom životného prostredia SR, Univerzitou Karlovou a Ministerstvom dopravy ČR konferenciu…

30.08.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky iniciovalo proces validácie INSPIRE priestorových údajov a súvisiacich služieb.

21.06.2023

Identifikátory sú ako rodné čísla a zohrávajú dôležitú úlohu pri systematickom sprístupňovaní a využívaní priestorových údajov i metaúdajov, ktoré ich popisujú.

29.05.2023

Vo väzbe na legislatívne požiadavky ako aj očakávania aplikačnej praxe, sprístupní Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky novú verziu Informačného systému Registra priestorových informácií.

14.05.2023

Vo väzbe na aktivity potreby zjednotenia sprístupňovania priestorových údajov prostredníctvom legislatívnych iniciatív INSPIRE a Open Data (High value datasets) pripravila Európska komisia návrh mandátu pre aktivitu 2.5…


Zobraziť