Novinky

Konzultácia SK pozície k INSPIRE Country Form Slovakia
14. 4. 2021
V rámci procesu hodnotenia smernice INSPIRE, bol Európskou komisiou pripravený dokument "INSPIRE evaluation - Country Form". Dokument sumarizuje stav implementácie INSPIRE v období rokov 2014 až 2020.

INSPIRE @ ITAPA Digital Talk
15. 3. 2021
Online diskusiu ITAPA Digital Talk s témou - Zdieľanie priestorových dát , Zelené dáta: Ako urýchliť ich sprístupňovanie ľuďom

Konzultácia návrhu SK INSPIRE Country Fiche a monitoringu 2021
15. 3. 2021
V súvislosti so zabezpečením legislatívnych požiadaviek v oblasti INSPIRE monitoringu a podávania správ sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na konzultáciu návrh SK INSPIRE Country Fiche a monitoringu 2021.

Do pozornosti

Inspirujme se... 202X:

NG:

RPI

INSPIRE  - základné informácie