Novinky

CZ Deň s INSPIRE
26. 5. 2021
CENIA, česká informační agentura životního prostředí pozýva záujemcov na seminár "Den s INSPIRE".

Verejná konzultácia k hodnoteniu smernice INSPIRE
14. 5. 2021
Európska komisia sprístupnila v rámci procesu hodnotenia implementácie smernice INSPIRE verejnú konzultáciu. Cieľom tejto verejnej online konzultácie je zhromaždiť názory občanov a zainteresovaných strán EÚ na súčasný stav vykonávania smernice v členských štátoch a na výkonnosť smernice pri dosahovaní jej cieľov.

Konzultácia SK pozície k INSPIRE Country Form Slovakia
14. 4. 2021
V rámci procesu hodnotenia smernice INSPIRE, bol Európskou komisiou pripravený dokument "INSPIRE evaluation - Country Form". Dokument sumarizuje stav implementácie INSPIRE v období rokov 2014 až 2020.

Do pozornosti

Inspirujme se... 202X:

NG:

RPI

INSPIRE  - základné informácie