INSPIRE na Slovensku

Všetko o infraštruktúre priestorových informácií

Toto webové sídlo je momentálne v príprave a intezívne pracujeme na jeho novom obsahu a vzhľade, bude poskytovať komplexné informácie pre záujemcov o Národnú infraštruktúru priestorových informácií poskytujúcu príspevok Slovenskej republiky do Infraštruktúry pre priestorové informácie v Európe INSPIRE.

Vývoj webového sídla sa realizuje ako jedna z mnohých úloh v kontexte národného projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS) ktorého prijímateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a do riadnej prevádzky bude nasadené do konca roka 2022.

Ale čo teraz?


Kým nebude toto webové sídlo v plnej prevádzke, odporúčame záujemcom navštíviť pôvodné webové sídlo INSPIRE na Slovensku (SAŽP) http://inspiresr.sazp.sk


Ďalšie INSPIRE webové sídla

Pôvodné webové sídlo INSPIRE na Slovensku, momentálne je stále oficiálnym zdrojom informácii o INSPIRE na Slovensku, obsah sídla spravuje koordinátor NIPI (MŽPSR).

Webové sídlo je z technického hľadiska zastaralé (nepodporované technológie, nedostatočná prístupunosť, design nie je v súlade s ID-SK) preto bude do konca roka 2022 plne nahradené týmto webovým sídlom (inspire.gov.sk).

Sídlo prevádzkuje Slovenská agentúra životného prostredia.

Webové sídlo sprístupňuje komplexné nástroje a informácie (implementácia, legislatíva, technické usmernenia a pod.) týkajúce sa INSPIRE v kontexte celého euróspkeho spoločensta.

Sídlo prevádzkuje Európska komisia.