Konzultácia k návrhu Návodu pre tvorbu identifikátorov pre geozdroje (INSPIRE ID)

INSPIRE, publikované 21.06.2023

Identifikátory sú ako rodné čísla a zohrávajú dôležitú úlohu pri systematickom sprístupňovaní a využívaní priestorových údajov i metaúdajov, ktoré ich popisujú.

Identifikátory sú ako rodné čísla a zohrávajú dôležitú úlohu pri systematickom sprístupňovaní a využívaní priestorových údajov i metaúdajov, ktoré ich popisujú.

MŽP SR sprístupňuje na konzultáciu dokument, ktorý poskytuje návod na ich konsolidovanú tvorbu pre zabezpečenie súvisiacich legislatívnych požiadaviek i potenciálu využitia v aplikačnej praxi. Tento návod prispieva k systematickej podpore tvorby a využívania geozdrojov založených na jednotnom identifikačnom rámci využívanom v eGovernmente i INSPIRE. Na jeho základe dôjde k tvorbe zaručene unikátnych identifikátorov a podpore implementácie URI resolvera (dereferenciácie).

Prípadné námety a pripomienky k tomuto návrhu je možné zaslať do termínu 30.06.2023 na e-mail adresu v kontaktoch.