KR NIPI

Koordinačná rada Národnej infraštruktúry pre priestorové informácie

Koordinačná rada Národnej infraštruktúry pre priestorové informácie (KR NIPI) je poradným orgánom ministra životného prostredia Slovenskej republiky. KR NIPI tvorená zástupcami jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy a samosprávy. KR NIPI je zriadená rozhodnutím ministra životného prostredia. Jej hlavnou úlohou je koordinácia činnosti povinných osôb pri uplatňovaní zákona o NIPI.  Členov menuje a odvoláva minister životného prostredia.

Zoznam rámcových dokumentov, vrátane prehľadu zastúpenia jednotlivých povinných osôb a dotknutých subjektov v KR NIPI ako aj odkazu na zápisy jednotlivých rokovaní KR NIPI.

Súvisiace zdroje

Záznamy z rokovaní KR NIPI

PoradieNázov
25Rokovanie KR + ES NIPI 13.12.2023
24Rokovanie KR + ES NIPI 24.05.2023
23Rokovanie KR + ES NIPI 06.12.2022
22Rokovanie KR NIPI 19.05.2022
21Rokovanie KR NIPI 07.12.2021
20Rokovanie KR NIPI 14.04.2021
19Rokovanie KR NIPI 17.12.2020
18Rokovanie KR NIPI 29.06.2020
17Rokovanie KR NIPI 12.12.2019
16Rokovanie KR NIPI 29.04.2019
15Rokovanie KR NIPI 10.12.2018
14Rokovanie KR NIPI 07.06.2018
13Rokovanie KR NIPI 13.12.2017
12Rokovanie KR NIPI 07.04.2017
11Rokovanie KR NIPI 26.04.2016
10Rokovanie KR NIPI 27.01.2016
9Rokovanie KR NIPI 12. 10. 2015
8Rokovanie KR NIPI 24.06.2015
7Rokovanie KR NIPI 10.12.2014
6Rokovanie KR NIPI 17.09.2014
5Rokovanie KR NIPI 28.04.2014
4Rokovanie KR NIPI 03.09.2013
3Rokovanie KR NIPI 23.10.2012
2Rokovanie KR NIPI 22.11.2011
1Úvodné rokovanie Koordinačnej rady NIPI 3.11.2011