Rokovanie KR + ES NIPI 24.05.2023

INSPIRE, publikované 30.08.2023

Výstupy z prvého spoločného rokovania KR a ES NIPI v roku 2023, ktoré sa konalo 24.05.2023

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Kontrola úloh z predchádzajúceho rokovania zo dňa 06.12.2022
3. INSPIRE@EÚ prehľad
4. INSPIRE & Open Data (High value datasets)
5. RPI 2.0 Pre produkcia  
6. Ostatné, diskusia, záver

Súvisiace správy