Rokovanie KR + ES NIPI 06.12.2022

Tím Inspire, publikované 21.01.2023

Záznam z druhého spoločného rokovania KR a ES NIPI v roku 2022, ktoré sa konalo 06.12.2022

Program rokovania:

1.Otvorenie
2.Kontrola úloh z predchádzajúceho rokovania zo dňa 19.05.2022
3.INSPIRE@EÚ prehľad
4.INSPIRE@SK prehľad
5.INSPIRE monitoring & INSPIRE Country Fiche 2023  
6.Ostatné, diskusia, záver