ES NIPI

Expertná skupina Národnej infraštruktúry priestorových informácií (ES NIPI)

Expertná skupina národnej infraštruktúry pre priestorové informácie (ďalej len „Expertná skupina“) je zriadená pre účely odbornej podpory implementácie a využitia Národnej infraštruktúry priestorových informácií  (ďalej len NIPI) v zmysle zákona č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Je tvorená zástupcami poskytovateľov a používateľov priestorých údajov a služieb. Expertná skupina je poradnou zložkou Koordinačnej rady NIPI (KR NIPI)  a zriaďuje sa na plnenie úloh vyplývajúcich zo súvisiacej legislatívy, záverov rokovaní KR NIPI. Cieľom ES NIPI je taktiež poskytnúť priestor na diskusiu k otázkam súvisiacim s procesom budovania a prevádzky NIPI a jej prepojenia na ďalšie súvisiace aktivity a iniciatívy (eGovernment, Open Data a iné).

V prípade záujmu o participáciu na aktivitách ES NIPI, nám prosím zašlite Vašu požiadavku na email inspire@enviro.gov.sk.

Súvisiace zdroje

Záznamy z rokovaní ES NIPI

PoradieNázov
13Rokovanie KR + ES NIPI 13.12.2023
12Rokovanie KR + ES NIPI 24.05.2023
11Rokovanie KR + ES NIPI 06.12.2022
10Rokovanie ES NIPI 25.05.2022
9Rokovanie ES NIPI 10.12.2021
8Rokovanie ES NIPI 16.04.2021
7Rokovanie ES NIPI 28.10.2020
6Rokovanie ES NIPI 07.05.2019
5Rokovanie ES NIPI 29.06.2017
4Rokovanie ES NIPI 05. 08. 2015
3Rokovanie ES NIPI 13.06.2013
2Rokovanie ES NIPI 12.01.2012
1Rokovanie ES NIPI 22.11.2012