9.INSPIRE ESPUS Školenie

Dňa 27.10.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 9.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “DPZ & Copernicus”.

Názov
9.INSPIRE ESPUS Školenie
Termín
27.10.2022 - 27.10.2022

Školenie realizované v rámci projektu ESPUS, poskytlo aktuálne informácie o základných princípoch a využití diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) a európskeho programu  Copernicus zameraného na pozorovanie Zeme (najmä prostredníctvom satelitov).