Výstupy 9.INSPIRE ESPUS Školenia "DPZ & Copernicus"

INSPIRE, publikované 02.11.2022

Dňa 27.10.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 9.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “DPZ & Copernicus”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Dňa 27.10.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 9.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “DPZ & Copernicus”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Školenie, realizované v rámci projektu ESPUS, poskytlo aktuálne informácie o základných princípoch a využití diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) a európskeho programu  Copernicus zameraného na pozorovanie Zeme (najmä prostredníctvom satelitov).

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

Prezentácie

00 Predely
01 DPZ
02 Copernicus
03 Využitie DPZ & Copernicus v praxi