23.INSPIRE ESPUS školenie

Dňa 28.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 23.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Vizualizácie II & komunikácia”.

Názov
23.INSPIRE ESPUS školenie
Termín
28.12.2022 - 28.12.2022

Školenie, realizované s podporou projektu ESPUS, nadviazalo na 14.INSPIRE ESPUS školenie a prinieslo ukážky ďalších možností vizualizácie priestorových údajov ako aj aspekty súvisiace s komunikáciou s relevantnými cieľovými skupinami.