Výstupy z 23.INSPIRE ESPUS Školenia "Vizualizácie II & komunikácia"

INSPIRE, publikované 20.01.2023

Dňa 28.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 23.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Vizualizácie II & komunikácia”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Dňa 28.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 23.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Vizualizácie II & komunikácia”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Školenie, realizované s podporou projektu ESPUS, nadviazalo na 14.INSPIRE ESPUS školenie a prinieslo ukážky ďalších možností vizualizácie priestorových údajov ako aj aspekty súvisiace s komunikáciou s relevantnými cieľovými skupinami. 

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

**Prezentácie**

00 Predely
01 Vizualizácie v oblasti krízového manažmentu
02 Metódy výpočtu a vizualizácie záplavových čiar
03 Metodiky a postupy pri vizualizácii priestorových údajov
04 Pokročilé vizualizácie údajov & komunikácia
05 Komunikácia na úrovni regionálnej SDI