22.INSPIRE ESPUS školenie

Dňa 23.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 22.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Python”.

Názov
22.INSPIRE ESPUS školenie
Termín
23.12.2022 - 23.12.2022

V rámci školenia, realizovaného s podporou projektu ESPUS, boli predstavené možnosti Programovacieho jazyka Python, ktorý poskytuje široké spektrum možností využitia aj v oblasti geoinformatiky. Okrem úvodného predstavenia získali účastníci informácie o základných princípoch a konceptoch, ktoré boli podložené praktickými príkladmi.