Výstupy z 22.INSPIRE ESPUS Školenia "Python"

INSPIRE, publikované 19.01.2023

Dňa 23.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 22.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Python”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Dňa 23.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 22.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Python”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

V rámci školenia, realizovaného s podporou projektu ESPUS, boli predstavené možnosti Programovacieho jazyka Python, ktorý poskytuje široké spektrum možností využitia aj v oblasti geoinformatiky. Okrem úvodného predstavenia získali účastníci informácie o základných princípoch a konceptoch, ktoré boli podložené praktickými príkladmi.

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

Prezentácie

00 Predely
01 Programovanie & Python