21.INSPIRE ESPUS Školenie

Dňa 22.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 21.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “INSPIRE & OSM”.

Názov
21.INSPIRE ESPUS Školenie
Termín
22.12.2022 - 22.12.2022

Podujatie, realizované v rámci projektu ESPUS, ponúklo predstavenie komunitnej iniciatívy Open Street Map (OSM) v rámci ktorej sa podarilo za relatívne krátky čas vytvoriť mapové “pokrytie” výraznej časti Zeme.  Podujatie poskytlo informácie o samotnej databáze OSM, spôsoboch prístupu, využívania údajov, synergiách s INSPIRE ako aj možnostiach príspevku k obsahu OSM a aktivitách komunitného mapovania.