Výstupy z 21.INSPIRE ESPUS Školenia "INSPIRE & OSM"

INSPIRE, publikované 18.01.2023

Dňa 22.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 21.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “INSPIRE & OSM”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Dňa 22.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 21.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “INSPIRE & OSM”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Podujatie, realizované v rámci projektu ESPUS, ponúklo predstavenie komunitnej iniciatívy Open Street Map (OSM) v rámci ktorej sa podarilo za relatívne krátky čas vytvoriť mapové “pokrytie” výraznej časti Zeme.  Podujatie poskytlo informácie o samotnej databáze OSM, spôsoboch prístupu, využívania údajov, synergiách s INSPIRE ako aj možnostiach príspevku k obsahu OSM a aktivitách komunitného mapovania.

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

Prezentácie

00 Predely
01 Úvod do Open Street Map
02 Použitie OSM
03 Synergie s INSPIRE
04 Komunitné mapovanie