18.INSPIRE ESPUS Školenie

Dňa 14.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 18.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “WebGIS”.

Názov
18.INSPIRE ESPUS Školenie
Termín
14.12.2022 - 14.12.2022

Podujatie, realizované v rámci projektu ESPUS, prinieslo prehľad o problematike WebGIS riešení s odporúčaniami pre ich tvorbu a obstarávanie v rámci verejnej správy pri zohľadnení čo najefektívnejšieho využitia verejných zdrojov.  Takisto prinieslo niekoľko príkladov vybraných GIS riešení.