Výstupy z 18.INSPIRE ESPUS Školenia "WebGIS"

INSPIRE, publikované 13.01.2023

Dňa 14.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 18.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “WebGIS”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Dňa 14.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 18.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “WebGIS”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Podujatie, realizované v rámci projektu ESPUS, prinieslo prehľad o problematike WebGIS riešení s odporúčaniami pre ich tvorbu a obstarávanie v rámci verejnej správy pri zohľadnení čo najefektívnejšieho využitia verejných zdrojov.  Takisto prinieslo niekoľko príkladov vybraných GIS riešení.

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

Prezentácie

00 Predely
01 Predstavenie problematiky

02 Príklady riešení (Michal Páleník)

03 Príklady riešení (Alexandra Guťanová)

04 Príklady riešení (Jáchym Čepický)