17.INSPIRE ESPUS Školenie

Dňa 12.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 17.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Webová prístupnosť”.

Názov
17.INSPIRE ESPUS Školenie
Termín
12.12.2022 - 12.12.2022

Školenie realizované v rámci projektu ESPUS, poskytlo základné informácie o legislatívnych požiadavkách a očakávaniach aplikačnej praxe v oblasti zabezpečenia prístupnosti webových sídiel. Webové stránky (nielen) verejnej správy by pri používaní nemali klásť zásadné, resp. žiadne prekážky z pohľadu obsahu, služieb a funkcií, tak aby ich mohli používať rovnako zdravé osoby, ako aj akokoľvek znevýhodnené osoby bez ohľadu na vek.