Výstupy zo 17.INSPIRE ESPUS Školenia "Webová prístupnosť"

INSPIRE, publikované 12.01.2023

Dňa 12.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 17.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Webová prístupnosť”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Dňa 12.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 17.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Webová prístupnosť”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Školenie realizované v rámci projektu ESPUS, poskytlo základné informácie o legislatívnych požiadavkách a očakávaniach aplikačnej praxe v oblasti zabezpečenia prístupnosti webových sídiel. Webové stránky (nielen) verejnej správy by pri používaní nemali klásť zásadné, resp. žiadne prekážky z pohľadu obsahu, služieb a funkcií, tak aby ich mohli používať rovnako zdravé osoby, ako aj akokoľvek znevýhodnené osoby bez ohľadu na vek.

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

Prezentácie

00 Predely
01 Webová prístupnosť