15.INSPIRE ESPUS Školenie

Dňa 05.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 15.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Analytické využitie priestorových údajov”.

Názov
15.INSPIRE ESPUS Školenie
Termín
05.12.2022 - 05.12.2022

Školenie realizované v rámci projektu ESPUS, predstavilo možnosti analytického využitia priestorových údajov, prípadne aj v kombinácii s údajmi nepriestorovej povahy v rámci aktivít analytických jednotiek akou je aj Inštitút environmentálnej politiky.