Výstupy 15.INSPIRE ESPUS Školenia "Analytické využitie priestorových údajov"

INSPIRE, publikované 12.12.2022

Dňa 05.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 15.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Analytické využitie priestorových údajov”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Dňa 05.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 15.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Analytické využitie priestorových údajov”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Školenie realizované v rámci projektu ESPUS, predstavilo možnosti analytického využitia priestorových údajov, prípadne aj v kombinácii s údajmi nepriestorovej povahy v rámci aktivít analytických jednotiek, akou je aj Inštitút environmentálnej politiky.

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

Prezentácie

00 Predely
01 Predstavenie problematiky
02 Analytické postupy a nástroje
03 Praktické ukážky