13.INSPIRE ESPUS Školenie

Dňa 30.11.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 13.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Kvalita údajov a služieb”.

Názov
13.INSPIRE ESPUS Školenie
Termín
30.11.2022 - 30.11.2022

Školenie realizované v rámci projektu ESPUS, bolo zamerané na predstavenie problematiky kvality údajov a služieb v kontexte INSPIRE a v prípade údajov i v rámci elektronizácie verejnej správy (eGovernment).