Výstupy 13.INSPIRE ESPUS Školenia "Kvalita údajov a služieb"

INSPIRE, publikované 11.12.2022

Dňa 30.11.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 13.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Kvalita údajov a služieb”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Dňa 30.11.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 13.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Kvalita údajov a služieb”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Školenie realizované v rámci projektu ESPUS, bolo zamerané na predstavenie problematiky kvality údajov a služieb v kontexte INSPIRE a v prípade údajov i v rámci elektronizácie verejnej správy (eGovernment).

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

Prezentácie

00 Predely
01 INSPIRE kvalita údajov
02 eGovernment kvalita údajov
03 INSPIRE kvalita služieb
04 INSPIRE kvalita údajov a služieb v praxi
05 eGovernment kvalita údajov v praxi