3.INSPIRE ESPUS Školenie

Dňa 05.08.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 3.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Správa priestorových údajov”.

Názov
3.INSPIRE ESPUS Školenie
Termín
05.08.2022 - 05.08.2022

Školenie, realizované v rámci projektu ESPUS, poskytlo základné informácie o správe priestorových údajov v prostredí  PostgreSQL/PostGIS. Úvodná časť poskytla základné informácie možnostiach správy priestorových údajov v geodatabáze, s následným predstavením prostredia a možností PostgreSQL/PostGIS. V záverečnej časti boli pripravené praktické ukážky správy priestorových údajov a možností využitia geodatabázy v praxi.