Výstupy 3.INSPIRE ESPUS Školenia “Správa priestorových údajov”

INSPIRE, publikované 11.08.2022

Dňa 05.08.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 3.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Správa priestorových údajov”.

Dňa 05.08.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 3.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Správa priestorových údajov”.

Školenie, realizované v rámci projektu ESPUS, poskytlo základné informácie o správe priestorových údajov v prostredí PostgreSQL/PostGIS. Úvodná časť poskytla základné informácie možnostiach správy priestorových údajov v geodatabáze, s následným predstavením prostredia a možností PostgreSQL/PostGIS. V záverečnej časti boli pripravené praktické ukážky správy priestorových údajov a možností využitia geodatabázy v praxi.

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

Prezentácie

00 Predely

01 Úvod + Geodatabáza + PostGIS

02 Využitie geodatabázy v praxi

03 Interakcie s účastníkmi