INSPIRE prioritné datasety

INSPIRE prioritné datasety

V rámci podpory implementácie INSPIRE bol Európskou komisiou identifikovaný zoznam súborov priestorových informácií, ktoré by mali členské štáty EÚ zabezpečovať v rámci plnenia environmentálnych legislatívnych požiadaviek

Tento zoznam identifikuje cca 90 datasetov, ktoré by mali byť prioritne identifikované a sprístupnené cez infraštruktúru INSPIRE.

Sumárny zoznam INSPIRE prioritných datasetov je k dispozícii prostredníctvom INSPIRE geoportálu Európskej komisie v sekcii INSPIRE priority datasets

V súčasnosti je téma zo strany Európskej komisie koordinovaná cez MIG aktivity - konkrétne cez aktivitu Action 2.1 Need-driven data prioritisation:

SK

Za Slovensko sú postupne identifikované jednotlivé INSPIRE prioritné datasety, ktoré sú dokumentované cez Register priestorových informácií prostredníctvom metaúdajov.  

Súvisiace podujatia