Pozitívne výsledky INSPIRE monitroringu 2023 pre Slovensko

INSPIRE, publikované 29.02.2024

V rámci posledného zasadnutia INSPIRE MIG-T 23.03.2023 boli predstavené prvé výsledky INSPIRE monitoringu infraštruktúr priestorových informácií v Európe.

V rámci posledného zasadnutia INSPIRE MIG-T 23.03.2023 boli predstavené prvé výsledky INSPIRE monitoringu infraštruktúr priestorových informácií v Európe.

V rámci úvodného bodu 77 rokovania INSPIRE MIG-T zameraného na tému  “INSPIRE Monitoring and Reporting” boli zosumarizované výsledky INSPIRE monitoringu za posledný rok 2023. Z výsledkov vyplývajú povzbudivé závery pre úsilie realizované za ostatné roky i na Slovensku.

V rámci celkového prehľadu bol za uplynulý rok za SR evidovaný pozitívny nárast takmer u všetkých sledovaných indikátorov (Indikátor NS4.1 ešte budeme konzultovať so zástupcami Európskej komisie EK). Zároveň bol predstavený samotný proces spracovania metaúdajov a nástroje INSPIRE M&R Tools, ktoré boli pre ich spracovanie použité a vytvorené.  Zástupcovia EK taktiež ocenili skúsenosti z procesu testovania a opráv prelinkovaní realizovaného na Slovensku v závere minulého roku. 

Zverejnené výsledky budú podrobené detailnejšej analýze aby sme vedeli lepšie identifikovať zostávajúce chyby a porozumeli logike vyhodnocovania prelinkovaní a výpočtu indikátorov cez nové nástroje.

Výsledky INSPIRE monitoringu 2023 zatiaľ ale ešte nie sú viditeľné cez INSPIRE Geoporál z dôvodu chýb, na ktorých odstránení Európska komisia pracuje.

Tieto pozitívne správy sú výsledkom viacročného úsilia tak na strane koordinátora INSPIRE na Slovensku ako aj zástupcov Povinných osôb, poskytujúcich priestorové údaje. Ostáva ešte dlhá cesta s mnohými výzvami, ale tieto výsledky predstavujú dôležité potvrdenie, že ako krajina ideme v tejto oblasti dobrým smerom a poskytujú dôležitú motiváciu pre ďalšie aktivity.