Testovanie a opravy INSPIRE prelinkovaní

INSPIRE, publikované 31.01.2024

Koncom roku 2023 prebehol po prvý krát proces kontroly a zlepšovania prepojení INSPIRE metaúdajov a služieb priestorových údajov.

Koncom roku 2023 prebehol po prvý krát proces kontroly a zlepšovania prepojení INSPIRE metaúdajov a služieb priestorových údajov.

Vo väzbe na monitorovanie INSPIRE a v súvislosti s podporou posilnenia využívania priestorových údajov prepojením ich služieb a metaúdajov bol v priebehu mesiaca December 2023 realizovaný proces tzv. INSPIRE linkage testovania. V rámci tohto procesu boli kontrolované požiadavky na prepojenie INSPIRE zdrojov pre súbory priestorových údajov za INSPIRE témy a INSPIRE prioritné datasety

Testovanie prepojení bolo realizované s využitím nástroja Simple INSPIRE linkage checker a dedikovaného GitLab projektu, kde po otestovaní INSPIRE zdrojov boli identifikované nedostatky komunikované so zástupcami Povinných osôb. Po odstránení chýb boli realizované re-testy až do úspešného potvrdenia kompletného prepojenia. Väčšina INSPIRE zdrojov bola úspešne prepojená, pričom niektoré identifikované nedostatky ešte bude potrebné odstrániť. Zároveň zo strany MŽP SR prebieha komunikácia so zástupcami Európskej komisie k vizualizácii výsledkov harvestácie SK metaúdajov do INSPIRE Geoportálu, ktorý je taktiež v novej verziii a kde boli identifikované viaceré nezrovnalosti. 

Napriek časovej tiesni a novej skúsenosti je možné skonštatovať, že išlo úspešnú aktivitu v rámci ktorej je potrebné poďakovať zástupcom jednotlivých Povinných osôb ako aj tímu na strane MŽP SR.