Konzultácia návrhu SK INSPIRE Country Fiche a monitoringu 2024

INSPIRE, publikované 28.03.2024

V súvislosti so zabezpečením legislatívnych požiadaviek v oblasti INSPIRE monitoringu a podávania správ sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na konzultáciu návrh SK INSPIRE Country Fiche a monitoringu 2024.

V súvislosti so zabezpečením legislatívnych požiadaviek v oblasti INSPIRE monitoringu a podávania správ sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na konzultáciu návrh SK INSPIRE Country Fiche a monitoringu 2024.

V rámci procesu INSPIRE monitoringu a podávania správ Európska komisia sprístupnila návrh SK INSPIRE Country Fiche, ktorý obsahuje aj údaje z INSPIRE monitoringu národnej infraštruktúry priestorových informácií za rok 2023.

Predmetný dokument bol aktualizovaný za MŽP SR a sprístupnený pre verejnú konzultáciu - Návrh Country Fiche Slovakia 2023.

Vaše námety a pripomienky prosíme zaslať formou sledovania zmien na email adresu inspire@enviro.gov.sk s predmetom "SK CF 2024" do termínu 15.04.2022.

Ďalšie informácie o INSPIRE monitoringu a podávaní správ (Predchádzajúce roky, informácie za EÚ úroveň).