Monitoring

INSPIRE Monitoring a podávanie správ

Slúži na podporu sledovanie implementácie a vývoja INSPIRE a NIPI v čase, vrátane kontroly plnenia legislatívnych požiadaviek. 

Požiadavky

Proces monitoringu je realizovaný každoročne k termínu 15. decembra,  kedy Európska komisia použije metaúdaje publikované za Slovenskú republiku prostredníctvom Národnej vyhľadávacej služby. Po ich analýze vyhodnotí indikátory definované v INSPIRE legislatíve. Zároveň sú členské štáty vyzvané k aktualizácii správy v podobe Country Fiche. Výsledky monitoringu sú následne pripojené na koniec aktualizovanej správy a sprístupnené prostredníctvom INSPIRE websídla Európskej komisie

Informácie o správach predložených za Slovenskú republiku Európskej komisii pre kapitolu EUR-Lex 15.10. Životné prostredie.

Prínosy

INSPIRE monitoring poskytuje celkový prehľad obsahu Európskej infraštruktúry ako aj infraštruktúr jednotlivých štátov. Povinným osobám umožňuje sledovať mieru plnenia legislatívnych požiadaviek a používateľom dostupnosť priestorových údajov cez služby.  

Súvisiace informácie

| Legislatíva | Dokumentácia |