Novinky

Pozvánka na 1.INSPIRE ESPUS Školenie
29. 4. 2022
Pozývame Vás na prvé INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Zber a tvorba priestorových údajov".

Výstupy 1.INSPIRE ESPUS Workshopu
21. 4. 2022
Ministerstvo životného prostredia SR organizovalo 07.04.2022 1.workshop v rámci projektu ESPUS: INSPIRE požiadavky a očakávania. Podujatie bolo zamerané na posilnenie diskusie INSPIRE implementácie a ďalšieho rozvoja, interakciou so zástupcami dotknutých subjektov. Príspevok prináša sumarizáciu výstupov, ktoré budú slúžiť pre optimalizáciu ďalších súvisiacich podujatí a aktivít.

Pozvánka na 1.INSPIRE ESPUS Workshop
25. 3. 2022
Pozývame Vás na úvodný INSPIRE ESPUS Workshop zameraný na tému "INSPIRE požiadavky a očakávania".

Do pozornosti

1. INSPIRE ESPUS konferencia:


Inspirujme se... 2021:

NG:

RPI

INSPIRE  - základné informácie