INSPIRE na Slovensku

Všetko o infraštruktúre priestorových informácií

Tento web poskytuje informácie pre záujemcov o Národnú infraštruktúru priestorových informácií, ktorá predstavuje príspevok Slovenskej republiky do Infraštruktúry pre priestorové informácie v Európe INSPIRE. Viac o INSPIRE.

Populárny obsah


  29.05.2023

  Vo väzbe na legislatívne požiadavky ako aj očakávania aplikačnej praxe, sprístupní Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky novú verziu…

  14.05.2023

  Vo väzbe na aktivity potreby zjednotenia sprístupňovania priestorových údajov prostredníctvom legislatívnych iniciatív INSPIRE a Open Data (High value…

  30.04.2023

  Po pätnástich rokoch prevádzky websídla inspire.gov.sk, sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky jeho novú druhú verziu. Veríme, že…

  Prejsť na všetky články

  Podujatia

  29.11.2023 - 30.11.2023

  28.11.2023 - 29.11.2023

  Prejsť na všetky podujatia

  Aktuality

  Ukončenie správy metaúdajov v RPI 1

  Z dôvodu migrácie informačného systému Registra priestorových informácií z verzie 1 na verziu 2…

  23.05.2023
  Výpadky INSPIRE Registry

  V termíne 24-25.05.2023 môžu nastať výpadky dostupnosti INSPIRE Registry

  09.05.2023
  Obmedzenia dostupnosti RPI

  Z dôvodu mimoriadnej technickej odstávky služieb modulu IAM ÚPVS nebude možné prihlásenie do…

  04.05.2023
  Európsky atlas životného prostredia a zdravia

  Nový interaktívny atlas Európskej environmentálnej agentúry poskytujúci informácie o životnom…

  Prejsť na všetky aktuality


  Súvisiace websídla

  INSPIRE je tvorený poskytovateľmi a používateľmi priestorových informácií. Každá cieľová skupina má špecifické potreby, ktoré adresujú nasledovné aplikácie:

  Register priestorových informácií

  Register priestorových informácií (RPI) zabezpečuje jednotný prístup poskytovateľov priestorových informácií k tvorbe a správe metaúdajov.

  Národný geoportál

  Národný geoportál (NG) je určený predovšetkým používateľom priestorových údajov a služieb s cieľom podpory ich využívania.