Konzultácia k návrhu mandátu pre Aktivitu 2.5 INSPIRE - HVD Symbiosis

INSPIRE, publikované 14.05.2023

Vo väzbe na aktivity potreby zjednotenia sprístupňovania priestorových údajov prostredníctvom legislatívnych iniciatív INSPIRE a Open Data (High value datasets) pripravila Európska komisia návrh mandátu pre aktivitu 2.5 INSPIRE - HVD Symbiosis. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sprístupňuje návrh na konzultáciu.

Vo väzbe na aktivity potreby zjednotenia sprístupňovania priestorových údajov prostredníctvom legislatívnych iniciatív INSPIRE a Open Data (High value datasets) pripravila Európska komisia návrh mandátu pre aktivitu 2.5 INSPIRE - HVD Symbiosis. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sprístupňuje návrh na konzultáciu.

V rámci posledného 17 rokovania INSPIRE MIG bol predstavený návrh novej aktivity zameranej na podporu synergií v oblasti sprístupňovania údajov v rámci implementácie smerníc INSPIRE a Open Data. Nakoľko je medzi oboma iniciatívami identifikovaný silný obsahový prienik je potrebné zabezpečiť aby ich realizácia bola čo najefektívnejšia a priniesla očakávané prínosy. V rámci tejto aktivity by sa mali identifikovať súvisiace výzvy a pripraviť riešenia na to aby sprístupňovanie a využívanie bolo koordinované a čo najviac zjednotené. 

Navrhnutý mandát identifikuje oblasti, ktorým by sa táto novonavrhovaná aktivita mala venovať. 

Prípadné námety a pripomienky k tomuto návrhu je možné zaslať do termínu 18.05.2024, vrátane formou sledovania zmien na email adresu v kontaktoch.

Ospravedlňujeme sa vopred za obmedzený časový priestor.

Zároveň je možné zaslať indikáciu pre prípadnú nomináciu do tejto aktivity za SR s uvedením mena a kontaktnej adresy.