Služby

INSPIRE služby

Zabezpečujú sprístupňovanie a využívanie priestorových údajov.  V kontexte INSPIRE sú definované viaceré typy služieb:

Medzi najčastejšie využívané služby patria:

  • Zobrazovacie služby - ktoré umožňujú zobrazovať priestorové údaje vo forme obrázkov
  • Ukladacie služby - ktoré umožňujú prístup k samotným údajom

Publikácia služieb

Povinné osoby musia zabezpečiť prístup k priestorovým údajom prostredníctvom INSPIRE služieb. V prípade najčastejšie spomínaných typov služieb je možné tieto sprístupniť:

  • V prípade zobrazovacích služieb ako OGC WMS a WMTS služby
  • V prípade ukladacích služieb ako OGC WFS, prípadne cez ATOM FEED

Využívanie služieb

Používatelia môžu využívať sprístupnené služby v prostredí web a desktop klientských aplikácií.

Súvisiace informácie

| Legislatíva | Dokumentácia |