Workshop pre mladých profesionálov 2024 v oblasti technických noriem

Pre mladých záujemcov o možnosti, ktoré prináša oblasť štandardizácie pripravuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) vyššie menované podujatie, určené pre mladých profesionálov pôsobiacich v praxi vo veku do 35 rokov. V prípade záujmu je potrebná registrácia do termínu 15.03.2024.

Názov
Workshop pre mladých profesionálov 2024 v oblasti technických noriem
Termín
21.03.2024 - 21.03.2024

Prečo sa zapojiť?

 • Naučte sa ovplyvňovať trh prostredníctvom technických noriem
 • Buďte o krok vpred pred vašou konkurenciou
 • Myslite medzinárodne
 • Spoja sa s ostatnými odborníkmi vo svete
 • Presadzujte záujmy vášho zamestnávateľa
 • Podporujte záujmy Slovenska
 • Naučte sa soft skills
 • Staňte sa členom technickej komisie

Podmienky účasti:

 • Mladí špecialisti vo veku od 20 do 35 rokov
 • Ukončené SŠ/VŠ vzdelanie
 • Byť v pracovnom pomere
 • Kontakt s technickou normalizáciou alebo posudzovaním zhody
 • Znalosť angličtiny povinná minimálne na úrovni B1

Termín Workshopu:

 • Štvrtok, 21. marca 2024

Miesto konania: Bratislava

 • Kongresová sála ÚNMS SR, Karloveská 63, 841 04 Bratislava