Webinar ‘Data spaces: experiences from the European Green Deal'

Podujatie účastníkov prevedie konceptom dátového priestoru Green Deal (GDDS) pri presadzovaní udržateľnosti v rámci európskeho dátového hospodárstva v nadväznosti na Európsku zelenú dohodu.

Názov
Webinar ‘Data spaces: experiences from the European Green Deal'
Termín
15.03.2024 - 15.03.2024