Location Innovation Academy

Čerstvo sprístupnený zaujímavý online školiaci program zameraný na podporu dostupnosti, interoperability a integráciu geopriestorových údajov a služieb.

Názov
Location Innovation Academy
Termín
01.04.2023 - ?

V rámci projektu GeoE3 bola sprístupnená vzdelávacia platforma “Location Innovation Academy”, poskytujúca školenia zamerané na perspektívne témy v oblasti podpory efektívneho zdieľania a využívania digitálneho priestorového obsahu a funkcionality. Záujemcovia získajú po bezplatnej registrácií prístup k prvým trom kurzom, ktoré platforma ponúka:

  • 1. Introduction to Data Management 
  • 2. Introduction to Service Management
  • 3. Introduction to Data and Service Integration

Tieto kurzy majú viaceré moduly, po ktorých absolvovaní môže získať záujemca certifikát.