7.INSPIRE ESPUS Školenie

Dňa 04.10.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 7. INSPIRE ESPUS školenie zamerané na témy "UAVs & LIDAR a iné".

Názov
7.INSPIRE ESPUS Školenie
Termín
04.10.2022 - 04.10.2022

Podujatie realizované v rámci projektu ESPUS, bolo zamerané na predstavenie možností, ktoré prinášajú technológie LIDAR a fotogrametria, vrátane súvisiacich možností zberu a využitia relevantných priestorových údajov. Školenie taktiež poskytlo praktické ukážky možných prínosov z aplikačnej praxe.