8.INSPIRE ESPUS Workshop

Dňa 15.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 8.INSPIRE ESPUS workshop zameraný na témy "INSPIRE Monitoring & budúcnosť".

Názov
8.INSPIRE ESPUS Workshop
Termín
15.12.2022 - 15.12.2022

Posledný zo série INSPIRE ESPUS workshopov bol venovaný témam finalizácie aktivít dizajnu architektúry INSPIRE na Slovensku, monitorovaniu tvorby a prevádzky infraštruktúry priestorových informácií a možnostiam ďalšieho smerovania problematiky INSPIRE.