Výstupy 8.INSPIRE ESPUS Workshopu "INSPIRE Monitoring & budúcnosť"

INSPIRE, publikované 11.01.2023

Dňa 15.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 8.INSPIRE ESPUS workshop zameraný na témy "INSPIRE Monitoring & budúcnosť". Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Dňa 15.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 8.INSPIRE ESPUS workshop zameraný na témy "INSPIRE Monitoring & budúcnosť". Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Posledný zo série INSPIRE ESPUS workshopov bol venovaný témam finalizácie aktivít dizajnu architektúry INSPIRE na Slovensku, monitorovaniu tvorby a prevádzky infraštruktúry priestorových informácií a možnostiam ďalšieho smerovania problematiky INSPIRE.

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

Prezentácie

00 Predely
01 Motivácia a kontext
02 Základné info
03 Výzvy a príležitosti 
05 Závery
06 Interakcie