6.INSPIRE ESPUS Školenie

Dňa 28.09.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 6.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Harmonizáciou k INSPIRE interoperabilite”.

Názov
6.INSPIRE ESPUS Školenie
Termín
28.09.2022 - 28.09.2022

Podujatie realizované v rámci projektu ESPUS, prinieslo prehľad problematiky kľúčovej technologickej INSPIRE komponenty zameranej na samotné priestorové údaje a podporu zvyšovania miery ich interoperability. Školenie poskytlo informácie o princípoch pri harmonizácii priestorových údajov v súvislosti so smernicou INSPIRE, prehľad procesu transformácie údajov do výmenného INSPIRE modelu a následnej validácie, vrátane praktických ukážok.