Výstupy 6.INSPIRE ESPUS Školenia "Harmonizáciou k INSPIRE interoperabilite"

INSPIRE, publikované 04.10.2022

Dňa 28.09.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 6.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Harmonizáciou k INSPIRE interoperabilite”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Dňa 28.09.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 6.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Harmonizáciou k INSPIRE interoperabilite”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Podujatie realizované v rámci projektu ESPUS, prinieslo prehľad problematiky kľúčovej technologickej INSPIRE komponenty zameranej na samotné priestorové údaje a podporu zvyšovania miery ich interoperability. Školenie poskytlo informácie o princípoch pri harmonizácii priestorových údajov v súvislosti so smernicou INSPIRE, prehľad procesu transformácie údajov do výmenného INSPIRE modelu a následnej validácie, vrátane praktických ukážok.

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

Prezentácie

00 Predely
01 Kontext INSPIRE interoperability
02 Proces harmonizácie
03 Údajové modely, koncepty a mapovanie
04 Príklad praktického využitia INSPIRE harmonizácie 1
05 Príklad praktického využitia INSPIRE harmonizácie 2